Herman Steen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han leder tvisteløsningsteamet i Shipping Offshore-avdelingen ved Oslo-kontoret og er global leder for Maritime and Offshore Emergency Response Team.

Han har møterett for Høyesterett og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Herman er rangert av Chambers and Partners, Legal 500 og Finansavisen. Legal 500 har omtalt ham som "the go-to person for international maritime disputes, specifically casualty claims and marine insurance issues", at han "always has a practical solution to solve a tricky issue" og er "calm, knowledgeable and a steady pair of hands".

Hans spesialområder er internasjonal sjørett og sjøforsikringsrett. Han har særlig erfaring med skipsulykker, der han bistår norske og utenlandske klienter, herunder P&I-klubber, kaskoassurandører, rederier og andre i forbindelse med etterforskning og håndtering av havarier i Norge og ellers i verden slik som berging, vrakfjerning, forurensning, kollisjoner, grunnstøtninger, branner og lasteskader, samt håndtering av krav og rettsprosesser i forbindelse med slike hendelser. Han har omfattende erfaring med dekningsspørsmål under P&I-, kasko-, krigs- og lasteforsikring, direktekrav, jurisdiksjon og lovvalg, samt certepartitvister. Han er en av få eksperter på autonome skip.

Herman har betydelig erfaring med tvisteløsning som advokat og tidligere som dommer. Han har prosedert flere saker for Høyesterett.

Herman har arbeidet ved firmaets kontorer i Oslo, London og Kobe, Japan. Han har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett og Drammen tingrett, samt vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, der han skrev avhandling om befraktning som er publisert i Nordisk Institutt for Sjøretts tidsskrift MarIus. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i sjørett fra King's College London og har deltatt på Harvard Law School's Program of Instruction for Lawyers (Negotiation).

Han er regelmessig foredragsholder på norske og internasjonale konferanser. Han underviser for Sjøassurandørenes Centralforenings (Cefor) Claims Forum og har i flere år undervist ved Nordisk Institutt for Sjørett. Han publiserer jevnlig sjørettslige og sjøforsikringsrettslige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Han er en av redaktørene i firmaets Shipping Offshore Update.