Haroun E. Ute er ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS, og jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen offentlige anskaffelser.