Gunnhild Storbekkrønning Solli er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Solli er jurist fra Universitetet i Oslo, Master of Laws fra University of Durham og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2020 med tittelen "Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett". Solli underviser og publiserer primært innenfor fagfeltene miljørett, forvaltningsrett og tingsrett, og hun er ansvarlig faglærer i miljøforvaltningsrett ved NMBU.

Solli har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, som advokat i privat sektor, høyskolelektor, dommerfullmektig og advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo kommune.