Filip Truyen er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Han er dr. juris fra Universitetet i Bergen,  hvor han er professor II med fagansvar for selskapsrett. Videre er han professor II ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Filip har blant annet publisert vitenskapelige arbeider med fokus på aksjonærkonflikter, styreansvar, tvangsinnløsning, verdsettelse av selskaper, verdipapirrett og formuerett. Han har tidligere arbeidet som professor ved UiB, som lagdommer i Gulating lagmannsrett, hos Regjeringsadvokaten og i Lovavdelingen. Videre har Filip vært nestleder i Børsklagenemnda. Fra 2015 har Filip vært leder av Verdipapirlovutvalget, et lovutvalg som frem til 2022 hadde leverte åtte NOU'er, og som fortsatt arbeider videre med ytterligere utredninger om rettslig regulering av finansmarkedet.

Spesialfelt:

Selskapsrett

Verdipapirrett