Constance Jessen Holm er senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Til daglig arbeider Holm innenfor et bredt felt juridiske emner. Hun har tidligere arbeidet som juridisk utreder i Borgarting lagmannsrett. 

Holm er medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.