Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hilde K Ellingsen

Partner/Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
Hilde K. Ellingsen er partner i advokatfirmaet Lund & Co DA. Hun kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, senter for europarett. Hun har en PhD fra 2018 for avhandlingen om EU-rettens føringer på nasjonale krav til rettslig interesse. Hun har også vært gjesteforsker ved Colombia University Law School og hun har en LL.M fra New York Law School, hvor hun også var vitenskapelig assistent for professor Mattias Kumm. Ellingsen har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Regjeringsadvokaten. Ellingsen har også vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo.

Energiloven