Till övergripande innehåll för webbplatsen

Silje Aga Rogan

Partner/Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
Silje Aga Rogan har siden 2017 vært partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA som er et nisjefirma blant annet spesialisert på energisektoren, naturressursspørsmål og fast eiendom. Rogan arbeider i hovedsak med generell forvaltningsrett, eiendomsskatt, kraftskatteregimet, energirett, fast eiendom og sivilprosess.

Rogan er en erfaren prosedyreadvokat som fikk møterett for Høyesterett i 2015. Hun har i ettertid prosedert flere saker for Høyesterett om eiendomsskatt og særskatt på kraftanlegg. Ellers driver Rogan med alminnelig rådgivning til offentlig sektor og private, foredragsvirksomhet og forhandlinger for eksempel knyttet til utbygging av fornybar energi.

Rogan er medlem av Den Norske Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Lovutvalgene består av medlemmer i Advokatforeningen med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt.