Are Zachariassen er partner i Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde skatt. Are arbeider i hovedsak med skatterett, selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har internasjonal erfaring fra Wikborg Reins Singapore-kontor, og har et særlig ansvar for internasjonal skatterett.