Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UIO, og har fagansvaret for helserett og life science. Hun har en lang karriere som advokat, i helseforvaltningen og som direktør i Legeforeningen, før hun disputerte i mars 2019. Doktoravhandlingen handler om nye rettslige perspektiver ved innføring av persontilpasset medisin (Gyldendal, 2019).

Befring har skrevet et stort antall bøker, og vært redaktør og forfatter på til sammen fire antologier, senest om Kunstig intelligens og big data i helsesektoren (Gyldendal, 2020). Hun har skrevet et stort antall artikler innenfor et bredt spekter av helserettslige - og arbeidsrettslige temaer. Befring har sittet i flere offentlige utvalg, og i NEM, og har ledet det juridiske arbeidet i forskningsprosjektene BigMed og IKT+. Hun er initiativtaker til det nordiske juristnettverket og inngår i styret: www.Nordicpermedlaw.org.

Befring er medlem av Koronautvalget og satt i ekspertutvalget som foreslo å ta ut AstraZeneca-vaksinen fra vaksineprogrammet for Covid-19.Hun har tidligere vært medlem av pasientovergrepsutvalget og alternativ medisin-utvalget.