Andreas Hundevadt jobber som advokatfullmektig ved Schjødts Oslokontor og er tilknyttet firmaets avdeling for fusjoner og oppkjøp. I tillegg til å jobbe på tvers av spekteret for M&A-relaterte oppdrag, har Andreas også spesialisert seg og bistår klienter innenfor selskapsrett.

Andreas er utdannet ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han skrev sin masteroppgave om verdsettelse av aksjer når det foreligger vedtektsfestet ulikhet i økonomiske rettigheter. Videre har Andreas studert internasjonal forretnings- og handelsrett ved The University of Queensland.