Till övergripande innehåll för webbplatsen

Fremtidens Jurist 2023: Mer enn hver femte jurist har byttet jobb det siste året

   

Karnovs bransjerapport viser at en fjerdedel av jurister endte opp med å skifte jobb i 2023.

For tredje året på rad lanserer Karnov «Fremtidens Jurist». Rapporten tar for seg den juridiske bransjen i Skandinavia, og trekker fram flere oppsiktsvekkende funn. Fjorårets undersøkelse avslørte at neste halvparten av norske jurister på det tidspunktet vurderte å bytte jobb. Årets rapport gir fasiten, der så mange som én av fire norske jurister bekrefter at arbeidsgiveren er byttet ut det siste året. 

Last ned rapporten her


– Etter å ha avdekket at nesten halvparten av norske jurister vurderte å slutte på arbeidsplassen sin i fjorårets utgave, måtte vi grave enda dypere i tallene i år. Nå viser det seg at  mer interessante arbeidsoppgaver, høyere lønn og bedre work-life-balance trekkes fram som de viktigste grunnene til at hver fjerde jurist gjorde alvor av beslutningen, sier Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group Norway.


Til tross for at mange skiftet jobb svarer fortsatt åtte av ti norske jurister at de er fornøyde med stillingen sin i dag. Blant de misfornøyde trekker over halvparten frem sine ledere som den viktigste årsaken til dette.


– Dagens jurister stiller tydeligere krav overfor sine ledere. Vi ser en tydelig trend mot at yngre jurister krever mer av lederne sine når det kommer til god kommunikasjon og feedback enn sine eldre kollegaer. Dette er nøkkelinnsikt ledere i privat og offentlig sektor må ta med seg videre, sier Nygård. 


Bransjerapporten «Fremtidens Jurist» bygger på svar fra mer enn 3200 heltidsansatte jurister fra offentlig og privat sektor. Rapporten er inndelt i tre ulike områder som vil prege bransjen i den fremover: Teknologi, jobbtilfredshet og mangfold.

Rapporten er ferdigstilt i samarbeid med Lovdata og det eksterne analysebyrået Kantar.

– Teknologi, herunder både kunstig intelligens og automatisering, har rykket opp som den viktigste driveren i fremtidens juridiske bransje. På samme tidspunkt sier nesten halvparten at de ikke har de rette ferdighetene for å mestre de nye verktøyene innen legal tech. Fremtidens jurister blir værende hos arbeidsgivere som sørger for å kle på dem digitalt, sier Odd Storm-Paulsen, daglig leder i Lovdata.