Till övergripande innehåll för webbplatsen

Vibeke Udnæs

Indirect Tax Manager, Statkraft AS
Vibeke Udnæs er senior avgiftsrådgiver i Statkraft. Hun har arbeidet 6 år som advokat i Deloitte og 6 år i avgiftsavdelingen på Oslo fylkesskattekontor og har bred erfaring innen merverdiavgiftsrett.

Vibeke jobber i dag med nasjonal og internasjonal avgiftsrådgivning, herunder bistand til datterselskaper i Norge og i utlandet. Hun har særlig kompetanse på merverdiavgift for kraftbransjen og representerer Statkraft i Næringslivets avgiftsforum.

For øvrig holder Vibeke jevnlige foredrag og kurs innenfor sitt fagområde både internt og eksternt.