Till övergripande innehåll för webbplatsen

Odd Stiansen

Advokat, Statkraft AS
Odd Stiansen er cand jur fra 1982 og ble da ansatt i Juridisk avdeling i NVE. Ved delingen av NVE i 1986 gikk han over til Juridisk avdeling i Statkraft AS, hvor han har vært siden, bare avbrutt av en konstitusjon som herredsrettsdommer ved Trondenes sorenskriverembete i perioden 1991-1993.

Stiansen var med på å stifte Norsk Vassdragsjurisk Forum, hvor han har vært sekretær siden opprettelsen, og er styremedlem i Norsk forening for Energirett. Han var medforfatter til kapitlet om vannkraftutbygging i Thor Falkanger/Kjell Haagensen (red) Vassdrags- og energirett, og var også medforfatter til Advokatfirmaet BAHRs bok Kraftverksbeskatning. Han har også forelest på ulike kurs i vassdrags- og energirett.

Vassdragsreguleringsloven

Vannfallrettighetsloven