Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tore Fjørtoft

Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
Tore arbeider i Schjødts avdeling for fusjonar og oppkjøp. Kompetansen hans spenner over store delar av det forretningsjuridiske området, særleg selskapsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, tingsrett, gjeldssøkingsrett og EU/EØS-rett. I tillegg har han ein generell forvaltingsrettsleg kompetanse og spisskompetanse innan fiskeri- og havbruksrett.

Tore har ei juridisk doktorgrad (PhD) i samvirkerett, og har skrive fleire bøker og artiklar om samvirkerettslege emne. Den vitskaplege produksjonen hans ligg særleg innanfor samanslutningsretten (selskap, samvirkeforetak, foreiningar og stiftingar), men han har også publisert artiklar på andre område. Han har lang erfaring med lovarbeid, både som lovrådgivar i Justisdepartementets lovavdeling og som leiar, medlem og sekretær av lovutval. Tore var mellom anna sekretær for Samvirkelovutvalet, og var den som førte proposisjonen i pennen.