Till övergripande innehåll för webbplatsen

Morten Grandal

Utredningsleder, Barne- og familiedepartementet
Morten Grandal er jurist fra Universitetet i Oslo i 2006 og fikk advokatbevilling i 2008.

Han har tidligere arbeidet i SANDS Advokatfirma DA og som advokat i Juridisk enhet i Forbrukertilsynet. Han arbeider nå som Utredningsleder i forbrukervernseksjonen i Barne- og familiedepartementet, hvor han særlig jobber med markedsføringsrett, EØS-rett og kontraktsrett.

Grandal er medforfatter av kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar, og boken "Markedsføringsrett i et nøtteskall". Han har lang erfaring med prosedyre av saker for Markedsrådet, og som foreleser for akademia og næringsliv. Han har også erfaring fra flere lovutvalg, blant annet Verdipapirlovutvalget og Reisegarantiutvalget.

Angrerettloven

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr