Till övergripande innehåll för webbplatsen

Mari Kjellevold Brygfjeld

Partner/Advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma
Mari Kjellevold Brygfjeld er advokat og partner i Dæhlin Sand Advokatfirma (DSA). Brygfjeld er utdannet jurist ved UiO i 2008 og har også erfaring som dommerfullmektig fra Sør-Østerdal tingrett.

Brygfjeld jobber hovedsakelig med energirett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold. Hun har også bred forvaltningsrettslig kompetanse etter mange år som rådgiver og advokat for det offentlige. Brygfjeld bistår både private og offentlige klienter, samt organisasjoner innenfor sine fagfelt.

Dyrevelferdsloven

Motorferdselloven