Till övergripande innehåll för webbplatsen

Magne Andersen

Advokat, Nordisk Legal Services
Magne Andersen er cand. Jur. fra UiO 2000 og jobber som advokat i Nordisk Skibsrederforening. Han er også leder i Den Norske Sjørettsforening, redaktør i Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender, medlem av The Nordic Marine Insurance Plan Standing Revision Committee og medlem av JUS’ Fagutvalg for Shipping og Offshore.