Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ola Granhus Mediås

Advokat, Nordisk Skibsrederforening
Ola Granhus Mediås har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2014 og arbeider som advokat hos Nordisk Skibsrederforening.

Mediås arbeider primært med sjørettslige problemstillinger knyttet til befraktning av skip i tillegg til sjørettslige transaksjoner.

Mediås har tidligere arbeidet i Nordisk Legal Services Pte Ltd i Singapore i perioden 2019 – 2021.