Till övergripande innehåll för webbplatsen

Oskar Vegheim

Advokat, Nordisk Skibsrederforening
Oskar Vegheim er advokat i Nordisk Skibsrederforening og universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var tidligere utreder i Norges Høyesterett (2021–2023) og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (2020–2021).

Vegheim har særlig kompetanse innen engelsk og norsk kontraktsrett, sjørett, havbruksrett, alminnelig forvaltningsrett, strafferett og prosess.