Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lars Duvaland

Direktør for Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening
Lars Duvaland er direktør for Jus og arbeidsliv i Legeforeningen. Han har omfattende helserettslig erfaring gjennom sitt arbeide i Legeforeningen der, han nå er ansvarlig for Legeforeningens juridiske arbeid. Han har videre bakgrunn fra lovarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet, vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, samt i hele sin yrkeskarriere hatt ulike oppdrag som underviser, veileder og sensor ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet.

Publikasjoner: Taushetsplikt, i Befring, Kjelland og Syse, Sentrale helserettslige emner, Gyldendal akademisk forlag 2016 Sinnssykes erstatningsansvar, i Tidsskrift for erstatningsrett 2-4, Gyldendal Akademisk 2005 Fylkesnemndsbehandlingen sammenliknet med andre vedtaksfattende organer i Norge, i Kjønstad (red), Barnevern, fylkesnemnder og rettssikkerhet, Gyldendal 2002 En rekke artikler i Tidsskrift for den norske legeforening