Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hanne Riise-Hanssen

Seksjonssjef/advokat, Den norske legeforening
Hanne B. Riise-Hanssen er cand.jur fra UiB høsten 1997, og jobber som seksjonssjef/advokat i Jus og arbeidslivsavdelingen i Den norske legeforening, og har ansvar for bistand til næringsdrivende leger.

I tillegg til foredrag, forhandlinger og påvirkningsarbeid, omfatter arbeidet saker blant annet innenfor helserett, arbeidsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Riise-Hanssen har tidligere bakgrunn fra fylkesmannen og advokatfirmaet Simonsen Føyen (nå Simonsen Vogt Wiig).

Helseregisterloven