Till övergripande innehåll för webbplatsen

Aadel Heilemann

Seksjonssjef/advokat i Jus- og arbeidslivsavdelingen, Den norske legeforening
Aadel Heilemann er cand.jur ved UiO høsten 2000.

Hun jobber som seksjonssjef / advokat i Jus og arbeidslivsavdelingen i Den norske legeforening, hvor blant annet helserett, personvern og e-helse/IKT ligger under hennes ansvarsområder, i tillegg til forhandlingsvirksomhet og utvikling av rammebetingelser for leger.

Heilemann har siden 2015 hatt oppdrag som sensor og veileder i helserett ved Universitetet i Oslo.

Heilemann har tidligere bakgrunn fra forretningsadvokatfirmaet BAHR.

Helseregisterloven