Till övergripande innehåll för webbplatsen

Karianne Rosnes-Lundgaard

Advokat, Statkraft AS
Karianne Rosnes-Lundgaard er advokat i Statkraft. Hun har tidligere vært advokat og partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Hun har særlig jobbet med konsesjonssystemet for vannkraft og rettslige virkemidler for å bedre miljøforholdene i utbyggede vassdrag. Vannkraftjussen tar oss fra industrireising på tidlig 1900-tall, via elektrifisering av hele landet som ledd i distriktspolitikken og til et europeisk marked for elektrisitet. Ved bruk av de rettslige kildene på området, er det viktig å ha med seg historien og de politiske regimene, noe som gjør jussen på området veldig interessant. EU-rett har de senere årene også virket sterkt inn på vår nasjonale lovgivning, noe som har krevd tilpasninger og skapt debatt.

Fra 2018–2020 var hun dommerfullmektig i Vestfold tingrett.

Hun har også en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo, og er veldig opptatt av at jussen skal formidles på en måte som mottakeren forstår.

Vassdragsreguleringsloven

Vannfallrettighetsloven