Till övergripande innehåll för webbplatsen

Herman Steen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS
Herman Steen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han leder tvisteløsningsteamet i Shipping Offshore-avdelingen ved Oslo-kontoret og er global leder for Maritime and Offshore Emergency Response Team.

Han har møterett for Høyesterett og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Herman er rangert av Chambers and Partners, Legal 500 og Finansavisen. Legal 500 har omtalt ham som "the go-to person for international maritime disputes, specifically casualty claims and marine insurance issues", at han "always has a practical solution to solve a tricky issue" og er "calm, knowledgeable and a steady pair of hands".

Hans spesialområder er internasjonal sjørett og sjøforsikringsrett. Han har særlig erfaring med skipsulykker, der han bistår norske og utenlandske klienter, herunder P&I-klubber, kaskoassurandører, rederier og andre i forbindelse med etterforskning og håndtering av havarier i Norge og ellers i verden slik som berging, vrakfjerning, forurensning, kollisjoner, grunnstøtninger, branner og lasteskader, samt håndtering av krav og rettsprosesser i forbindelse med slike hendelser. Han har omfattende erfaring med dekningsspørsmål under P&I-, kasko-, krigs- og lasteforsikring, direktekrav, jurisdiksjon og lovvalg, samt certepartitvister. Han er en av få eksperter på autonome skip.

Herman har betydelig erfaring med tvisteløsning som advokat og tidligere som dommer. Han har prosedert flere saker for Høyesterett.

Herman har arbeidet ved firmaets kontorer i Oslo, London og Kobe, Japan. Han har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett og Drammen tingrett, samt vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, der han skrev avhandling om befraktning som er publisert i Nordisk Institutt for Sjøretts tidsskrift MarIus. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i sjørett fra King's College London og har deltatt på Harvard Law School's Program of Instruction for Lawyers (Negotiation).

Han er regelmessig foredragsholder på norske og internasjonale konferanser. Han underviser for Sjøassurandørenes Centralforenings (Cefor) Claims Forum og har i flere år undervist ved Nordisk Institutt for Sjørett. Han publiserer jevnlig sjørettslige og sjøforsikringsrettslige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Han er en av redaktørene i firmaets Shipping Offshore Update.

Øyvind Axe

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Katrine Alexandra Bach-Gansmo

Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Jan L. Backer

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Nora Sandvik Bratheim

Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Karoline Moen Brunstad

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Jens Drageset

Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Christian James-Olsen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Stian Holm Johannessen

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Mikkel Johansen

Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kamilla Kleppenes

Adovkatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Mats Lerbak

Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Leif Petter Madsen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Knut Hausken Magnussen

senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Anne-Karin Nesdam

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Ola Ø. Nisja

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Ine Osland

Senior Associate, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Oskar Otterstrøm

Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Hedvig Bugge Reiersen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Rolf Riisnæs

Advokat, dr. juris, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Geir Ove Røberg

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Guro Bjørnes Skeie

Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sindre Slettevold

senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Filip Truyen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Jørgen Vangsnes

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Lise Voraa

Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Ingrid Weltzien

Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Are Zachariassen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS