Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hallvard Gilje Aarseth

Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
Hallvard Gilje Aarseth er partner ved Schjødts Oslokontor og tilknyttet firmaets avdeling for tvisteløsning samt Schjødts faggruppe for energi. I tillegg til tvisteløsning og prosedyre generelt, arbeider Aarseth mye med energirettslig rådgivning. Aarseth har bakgrunn både fra domstolen og Regjeringsadvokaten. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Energirett, vannkraft, olje og gass. Aarseth har publisert flere energirettslige artikler og er blant annet medforfatter av Energiloven med kommentarer (Gyldendal 2011).