Till övergripande innehåll för webbplatsen

Benedicte Haavik Urrang

Advokat, Nordisk Skibsrederforening
Benedicte Haavik Urrang arbeider som advokat i Nordisk Skibsrederforening og har tidligere arbeidet som utreder i Høyesterett og advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR. I tillegg til en mastergrad i rettsvitenskap fra UiO, har hun en LLM i Maritime Law fra University of Southampton. Hun er redaktør i Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender og har tidligere sittet i styret til Young CMI. Til daglig arbeider hun med tvister, operasjonelle spørsmål og transaksjoner innenfor den maritime sektoren.