Vegard Spiten er seniorskattejurist i Skattedirektoratet.

Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

Spitens kompetanse omfatter hovedsakelig merverdiavgift og internprising.

Spiten har tidligere vært rådgiver og senere lovrådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, samt i en rekke år jobbet med internasjonal skatt og merverdiavgift i Kongsberg Gruppen.