Vanessa Kalvenes er senior associate i Advokatfirmaet BAHR AS.