Torunn Salomonsen Holmberg er cand.jur. 1997, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Holmberg er assisterende riksadvokat ved Riksadvokatembetet. Tidligere har hun vært avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, og har arbeidserfaring fra akademia, fra advokatvirksomhet og fra påtalemyndigheten.