Till övergripande innehåll för webbplatsen

Alf Butenschøn Skre

Statsadvokat, Riksadvokaten
Alf Butenschøn Skre er statsadvokat ved Riksadvokatembetet, i avdeling for straffesaker og rettsutvikling. Han har tidligere arbeidet bl.a. i advokatfirmaet Wikborg Rein, Norges institusjon for menneskerettigheter og som utvalgssekretær for Rusreformutvalget.

Skre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra samme universitet. Det siste året av jusstudiet var han vitenskapelig assistent under et samarbeid mellom Senter for europarett og Stortinget utredningsseksjon, og skrev masteroppgave innen EU-rett og straffeprosess.

Arrestordreloven