Thomas Frøberg ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008, og ph.d. samme sted i 2014.

Frøberg er senioradvokat i advokatfirmaet Schjødt.

Han har tidligere blant annet vært konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, sekondert jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.