Thomas Frøberg har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2008, og ph.d. fra samme sted i 2014.

Frøberg er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Han har tidligere blant annet vært konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, sekondert jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen, konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og partner i advokatfirmaet Schjødt.