Runar Torgersen, cand.jur. 2000, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og ph.d. samme sted 2008, med avhandlingen Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker (2009). Torgersen er førstestatsadvokat og leder av avdeling for straffesaker og rettsutvikling ved Riksadvokatembetet. Han har tidligere arbeidet i Justisdepartementet som sekretær for Straffelovkommisjonen, Sanksjonsutvalget og Lund-utvalget, og har vært universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og ledet Straffeprosessutvalget og Rusreformutvalget.