Rikke Lassen er tingrettsdommer i Oslo. Hun var tidligere advokat i mange år, med hovedvekt i sin praksis på barnerett og strafferett. I domstolen er hun sentral blant annet i fagutviklingen på barnerettsfeltet. Gjennom hele yrkeslivet har hun fulgt barnevernretten tett gjennom ulike oppdrag, og hun er fast foredragsholdet på oppdateringsforedraget om barnevernretten på det årlige barnerettskurset i regi av Juristenes Utdanningssenter.