Per Kåre Sky er professor i jordskifte og eiendomsfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss.

Per Kåre Sky er jordskiftekandidat og dr.scient. og har 16 års erfaring som dommer i jordskifteretten/ jordskifteoverretten.

Han har blant annet skrevet kommentarutgave til jordskifteloven (2016), matrikkelloven (2020), lærebok i jordskifterett (2018) og vært medredaktør til læreboka; Eigedomshistorie - Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida (2017).