Oskar Vegheim er utreder i Norges Høyesterett og universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er også veileder og sensor ved UiB, UiT og UiO.

Vegheim var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, UiO, der han var tilknyttet havbruksrettsprosjektet. Masteravhandlingen hans om samarbeidsavtaler i oppdrettsnæringen – «Avtaler om samdrift og samlokalisering: samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår» – er publisert i MarIus 552 (2021).

Vegheim har særlig kompetanse innenfor havbruksrett, kontraktsrett, alminnelig forvaltningsrett, strafferett og prosess.