Mikkel er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for finansiering. Mikkel bistår låntakere, banker, finansinstitusjoner, investeringsbanker og andre långivere med obligasjonsfinansiering, selskapsfinansiering, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering, finansielle restruktureringer og løpende juridisk rådgivning. Han har også erfaring fra banksektoren gjennom utleieopphold (secondment).