Maj Hines er spesialist på merverdiavgift og tar en MBA i Strategisk ledelse på NHH Executive. Hun er advokat MNA i egen advokatpraksis, sensor og veileder i skatterett masterstudiet ved UiO, foreleser for BI masterprogrammet skatterett, medlem JUS Skatteutvalg og fagansvarlig for merverdiavgiftkommentarene i Karnov Lovkommentar.

Hines har vært underdirektør i juridisk avdeling i Skattedirektoratet, og arbeidet 13 år som advokat i EY, Grette og Wiersholm, samt flere år med skattepolitikk i NHO. Hun er mangeårig medlem av Klagenemnda for merverdiavgift og Skatteklagenemnda, og var medlem av Banklovkommisjonen.

Hun har arbeidet mye med utredninger for Finansdepartementet, regelutviklingstiltak og prinsipielle rettslige avklaringer innen merverdiavgift. Hun har publisert en rekke faglige kronikker, innlegg og artikler i aviser og tidsskrift, f.eks. Tidsskrift for Eiendomsrett, Revisjon & Regnskap.