Maj Hines, Underdirektør Merverdiavgift i juridisk avdeling i SKD. Tidligere arbeidet 13 år som advokat i EY, Grette og Wiersholm, samt flere år med skattepolitikk i NHO. Mangeårig medlem av Klagenemnda for merverdiavgift og siden Skatteklagenemnda. Tidligere medlem av Banklovkommisjonen.

Jobber mye med: utredninger for Finansdepartementet, regelutviklingstiltak, prinsipielle rettslige avklaringer innen merverdiavgift.

Publikasjoner: En rekke faglige kronikker, innlegg og artikler i aviser og tidsskrift, f.eks: Tidsskrift for Eiendomsrett, Revisjon & Regnskap etc.

Sensor og veileder i skatterett masterstudiet UiO, foreleser for BI masterprogrammet skatterett, medlem JUS Skatteutvalg, fagansvarlig for Merverdiavgift i Karnov lovkommentar.