Karianne Rosnes-Lundgaard har jobbet med energi- og miljørett fra 2013, i seks år som advokat i Lund & Co.

Hun har særlig jobbet med konsesjonssystemet for vannkraft og rettslige virkemidler for å bedre miljøforholdene i utbyggede vassdrag. Vannkraftjussen tar oss fra industrireising på tidlig 1900-tall, via elektrifisering av hele landet som ledd i distriktspolitikken og til et europeisk marked for elektrisitet. Ved bruk av de rettslige kildene på området, er det viktig å ha med seg historien og de politiske regimene, noe som gjør jussen på området veldig interessant. EU-rett har de senere årene også virket sterkt inn på vår nasjonale lovgivning, noe som har krevd tilpasninger og skapt debatt.  

 Fra 2018–2020 var hun dommerfullmektig i Vestfold tingrett.

Nå er Karianne Aamdal Lundgaard tilbake i Lund & Co som advokat og partner.

Hun har også en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo, og er veldig opptatt av at jussen skal formidles på en måte som mottakeren forstår.