Kari Haugenes Loland er advokatfullmektig hos Finansklagenemnda – Avdeling Skade. Hun har jobbet hos Finansklagenemnda siden 2021 og behandler tvister innen skadeforsikring og klager som gjelder trafikkforsikringsgebyr. Kari har tidligere jobbet i Skatteetaten.