Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gro Forsdal Helvik

Partner/Advokat, Deloitte Advokatfirma AS
Gro er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma AS og har omlag 25 års erfaring som rådgiver knyttet til internasjonal trygd og internasjonal arbeidsrett. Gro arbeidet 3 år i Rikstrygdeverket, Internasjonalt kontor, utelukkende med medlemskap i folketrygden, avgifter og trygdeavtaler.

Hun leder arbeidsrettsavdelingen til Deloitte, og arbeider til daglig med rådgivning til internasjonale klienter med flere hundre forflytninger av ansatte hvert år. I den forbindelse gir hun blant annet løpende og inngående rådgivning knyttet til trygdemedlemskap og avgiftsforpliktelser for arbeidsgivere og arbeidstakere.

For øvrig holder Gro hyppige foredrag og kurs innenfor sine fagområder både for egne klienter i Deloitte og i samarbeid med andre kursarrangører, herunder som foredragsholder for Juristenes utdanningssenter en rekke ganger. Gro er rangert i Legal 500, der hun er fremhevet som en av Norges beste advokater innenfor internasjonale arbeidsforhold. I tillegg har hun vært forfatter av det norske kapittelet i arbeidsrettsboken ”The Employment Law Review”, utgitt av Law Business Research Ltd, UK.