Till övergripande innehåll för webbplatsen

Miriam Ward Ådlandsvik

Advokat, Deloitte Advokatfirma AS
Miriam er advokat hos Deloitte Advokatfirma AS og tilknyttet firmaets arbeidslivsgruppe.

Miriam har spisskompetansen innen kollektiv og individuell arbeidsrett, og bistår norske og internasjonale virksomheter i alle faser av et ansettelsesforhold, og har erfaring med blant annet transaksjoner, varslingssaker, spørsmål knyttet til innleie, personaloppfølging, forflytning av arbeidstakere over landegrenser og nedbemanningsprosesser. Hun har skrevet flere artikler og hold foredrag knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger.