Advokat med møterett i Høyesterett, partner i Advokatfirmaet Lund & Co

Advokat Jon Wessel-Aas er forfatter av Karnovs kommentarer til medieansvarsloven.

Jon Wessel-Aas har lang erfaring som advokat, med hovedvekt på ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, samt prosedyre i saker om dette i domstolene.

Han har dessuten forfattet en rekke fagartikler, bøker og bokbidrag innenfor sine fagfelt.

Han er blant annet mangeårig medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for medie- og markedsrett, har sittet i Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern og er fast sensor på masteroppgaver i rettsvitenskap. Han har vært leder av Den internasjonale juristkommisjon - norsk avdeling og er i dag leder av Advokatforeningen.