Ingrid Vikanes er spesialutsending for nærings- og fiskerisaker ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Vikanes har tidligere vært fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet.