Henrik Bjørnebye er professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er leder for instituttets Avdeling for energi- og ressursrett. Han arbeider i hovedsak med energirett, konsesjonsrett, EU/EØS-rett og miljørett, og har en rekke vitenskapelige publikasjoner.

Bjørnebye har bistilling som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, og har tidligere hatt bistilling som vitenskapelig rådgiver ved Frischsenteret. I 2018-2019 var han Visiting Fellow ved Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute. Han har også tidligere arbeidserfaring som advokat.

Bjørnebye er sammen med Ivar Alvik Karnovs fagredaktør for lover innen innenfor energi, petroleum og offshore.