Henrik Bjørnebye er advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR. Han arbeider i hovedsak med energirett, konsesjonsrett, klimarett og EU- og EØS-rett. Han har tidligere vært professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og hatt bistillinger som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Frischsenteret.

Bjørnebye er sammen med Ivar Alvik Karnovs fagredaktør for lover innen innenfor energi, petroleum og offshore