Henrik Bjørnebye er partner i Advokatfirmaet BAHR, hvor han er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe Miljø & Energi. Han var inntil 2021 professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, UiO, og har hatt bistillinger som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Frischsenteret. Henrik  arbeider i hovedsak med energirett, konsesjonsrett, EU/EØS-rett, miljørett og ekspropriasjonsrett.

 Sammen med Ivar Alvik er Henrik fagredaktør på området energi, petroleum og offshore.