Guri Lenth er førstestatsadvokat hos Riksadvokaten. Hun har tidligere vært juridisk rådgiver i Politidirektoratet, utreder i Høyesterett og amanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.