Gjermund Aasbrenn er konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett / utreder i Høyesterett.

Han har vært førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, advokatfullmektig i Arntzen de Besche og dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett.