Chirsti Erichsen Hurlen er advokat og partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA, som er et spesialistfirma med hovedfokus på energirett med tilhørende rettsområder som miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, plan- og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon, samt skatterett, herunder eiendomsskatt, og avgifter.

Hurlen har bakgrunn fra domstolene, og har bred erfaring med alminnelig rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag for både offentlig sektor og privatpersoner. Hun bistår regelmessig i forhandlinger knyttet til utbygging av fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solkraft, og holder jevnlig foredrag og kurs innen miljø- og naturressursforvaltning.