Anne Graadahl er seniorskattejurist i Skatteetaten. Hun har jobbet med regelverket rundt a-ordningen siden 2019, og jobbet også med lov- og forskriftsarbeidet frem til ikrafttredelsen av a-opplysningsloven i 2015.

Hun har lang yrkeserfaring og inngående kunnskap om a-ordningen. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i Skattedirektoratet og i Oslo kommune.