Ann Johnsen er advokat og partner i Fend advokatfirma DA.

Hun har tidligere jobbet i Skattelovavdelingen, Finansdepartementet, som advokat i Advokatfirmaet Hjort DA og som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete.

Johnsen er medlem av Skatteklagenemnda og har erfaring fra lovutvalg, blant annet som medlem av NOU 2015:15 Grønn skattekommisjon.